• 001
  • 002
  • 003

3235445
Zakup nowego busa.

Wczorajszy dzień był dla naszej społeczności bardzo uroczysty. Świętowaliśmy zakup auta dla potrzeb uczestników naszego Domu. Zakup pojazdu był możliwy dzięki wsparciu Gminy Gostyń i dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". W tej niezwykłej uroczystości wzięli udział: Jerzy Kulak - Burmistrz Gostynia, Mirosław Żywicki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu, Anna Skupień - Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, Renata Ignasiak - Sekretarz Gminy Gostyń, Mariusz Konieczny - Naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim, Krzysztof Fekecz, Media i rodziny naszych uczestników.
Serdecznie dziękujemy za okazaną przychylność i pomoc Panu Burmistrzowi, Radzie Miejskiej w Gostyniu, Pracownikom Urzędu Miejskiego zwłaszcza Pani Sekretarz Renacie Ignaszak, Panu Naczelnikowi Mariuszowi Koniecznemu, Panu Krzysztofowi Fekeczowi oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.