• 001
  • 002
  • 003

DSC03057
Kolejny raz zaprezentowaliśmy zaproszonym gościom, w kinie "Pod Koułą", nasz dorobek artystyczny. 

 Spotkanie rozpoczęło się od podziękowania sponsorom, którzy wspierają naszą codzienną pracę i terapię. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pn. "Zrób mi zdjęcie". Konkurs pozwolił na realizację siebie wszystkim tym osobom, które nie potrafią bądź nie mogą malować artystycznie. Do konkursu przystąpiły 22 placówki. Łącznie nadesłano 55 prac, które były oceniane w czterech kategoriach: Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, a także Domy Dziennego Pobytu oraz stowarzyszenia i osoby niezrzeszone. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć film promujący działalność placówki, a po nim wstęp artystyczny uczestników ŚDS. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek i zwiedzanie wystawy plastycznej, fotograficznej, kulinarnej i rękodzieła.