• 001
  • 002
  • 003


W styczniu przDSC04220rowadziliśmy demokratyczne wybory nowej Rady Domu i jej opiekuna.

W wyniku wyborów funkcję samorządu w tym roku sprawują Jadwiga Hoska, Radek Więckowski i Izabela Kotus. Opiekunem,jak w poprzednich latach, została pani Anna Tomaszewska.