• 001
  • 002
  • 003

DSC 0005XIV Prezentacje Dorobku Artystycznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu to okazja do podsumowania całorocznej pracy uczestników i pracowników placówki. Na zaproszenie organizatorów na imprezie licznie pojawili się zaproszeni goście: przedstawiciele władz Powiatu, Gminy Gostyń, Krobia, Pogorzela, Borku Wlkp oraz Pępowa, kierownicy i dyrektorzy placówek oświaty i kultury, sponsorzy, sympatycy, rodziny uczestników oraz kierownicy i uczestnicy zaprzyjaźnionych placówek zrzeszających osoby z niepełnosprawniością. Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik wypełnił się na kilka godzin wystawami: plastyczną, fotograficzną, rękodzieła oraz kulinarną. Wszystkich zgromadzonych powitała kierownik ŚDS w Gostyniu, pani Violetta Skorupska. Spotkanie było okazją do wręczenia serdecznych podziekowań osobom wspierającym działalność ŚDS.


Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Spójrz na mnie inaczej", którego inicjatorem corocznie jest Stowarzyszenie "Ja też Pomagam". Część artystyczną prowadzili sami uczestnicy Domu. W przygotowanym programie scenicznym przedstawili rezultaty całorocznej pracy. Zaprezentowali się w śpiewie, wierszach, tańcu , skeczu o sporcie oraz krótkich scenakch teatralnych. Uroczystość zakończyło zwiedzanie wystaw oraz poczęstunek kulinarny przygotowany przez uczestników oraz ich rodziny.
Konkurs plastyczny "Spójrz na mnie inaczej" został dofinansowany przez powiat gostyński w ramach projektu "Spotkania w duchu artystycznym" realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem " Ja też pomagam"

Wyniki konkursu plastycznego:
Kategoria dzieci: I nagroda równorzędnie: Jakub Antoniewicz, Barbara Sperling, Julia Jędrzejczak (Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu)
Kategoria WTZ, ŚDS: I nagroda Marcin Marek (WTZ Piaski), II nagroda równorzędnie: Paweł Nowicki (WTZ Piaski) i Anna Lorenc ( WTZ Kościan), III nagroda Celestyna Bartkowiak (ŚDS Kościan) i Arkadiusz Mocek (WTZ Kościan)
Kategoria DPS: I nagroda Henryk Żarski (DPS Pakówka), II nagroda Piotr Marciszewski (DPS Zimnowoda), III nagroda Beata i Małgorzata Nowickie (DPS Chwałkowo)